کسب مقام های اول تا سوم در مسابقات sky running (بانوان) توسط اعضای گروه کوهنوردی بهار کوهستان کازرون

به نام خدا اولین دوره مسابقات اسکای رانینگ(دو کوهستان) شهرستان کازرون، روز جمعه مورخ 6آذر ماه با حضور شرکت کنندگان 22 نفر آقایان و 14 نفر بانوان از گروه های کوهنوردی، هیئت دو میدانی، هیئت دوچرخه سواری کازرون و شرکت کنندگان آزاد به میزبانی هیئت کوهنوردی...

ادامه ی مطلب ...

جلسه اعضای گروه بهار کازرون با هیئت رئیسه کوهنوردی کازرون

به نام خدا در تاریخ سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ جلسه ای میان اعضای هیات رئیسه ی کوهنوردی کازرون و گروه کوهنوردی بهار برگزار شد.این جلسه با تصمیم هیات رئیسه و به پیشنهاد گروه بهار به عنوان اولین گروه جهت دیدار و آشنایی اعضای هیئت رئیسه با کوهنوردان گروه بهار ...

ادامه ی مطلب ...