جلسه اعضای گروه بهار کازرون با هیئت رئیسه کوهنوردی کازرون

به نام خدا در تاریخ سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴ جلسه ای میان اعضای هیات رئیسه ی کوهنوردی کازرون و گروه کوهنوردی بهار برگزار شد.این جلسه با تصمیم هیات رئیسه و به پیشنهاد گروه بهار به عنوان اولین گروه جهت دیدار و آشنایی اعضای هیئت رئیسه با کوهنوردان گروه بهار ...

ادامه ی مطلب ...