حضور گروه بهار در همایش جنگلانه وکاشت نهال و دانه بلوط در منطقه حفاظت شده گاوکشک

حضور دلگرم گروه بهار در منطقه حفاظت شده ضلع شرقی گاوکشک با میزبانی گروه آزادگان و با حضورمنابع طبیعی و سازمان محیط زیست و گروه سبز پریشان و کوچولوهای مهد کودک و گروه مهرگان جهت کاشت نهال و دانه بلوط برای ادامه بقای جنگل. ا...

ادامه ی مطلب ...